За Пациента

Инструкции за провеждане на изследвания

ПЪЛНА КРЪВНА КАРТИНА

Сутрин на гладно, без прием на кафе.

ГЛЮКОЗА

Сутрин на гладно, без прием на кафе.

КРЪВНО-ЗАХАРЕН ПРОФИЛ, ОРАЛЕН ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТЕН ТЕСТ

Изследването се извършва по схема, назначена от лекуващия лекар.

ЛИПИДЕН ПРОФИЛ

Сутрин на гладно след 12-часово гладуване. Пациентът трябва да приема бедна на мазнини храна 2-3 дни преди изследването. Две седмици след прекратяване на лечението с медикаменти, които повлияват мастния метаболизъм.

ЕЛЕКТРОЛИТИ И ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ, Vit В12

Минимум 10 дни след последния прием на препарати, които ги съдържат, включително и мултивитаминни комплекси.

ТИРЕОИДНИ ХОРМОНИ

Сутрин, без прием на кафе и други кофеин съдържащи вещества, без тютюнопушене и без прием на медикаменти преди вземането на кръв.

РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ

Сутрин, по схема, в зависимост от фазата на месечния цикъл.

КРЕАТИНИНОВ КЛИРЪНС, МИКРОАЛБУМИНУРИЯ - 24 - ЧАСОВА УРИНА

Събирането на урината започва сутрин, като първата порция урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в чист съд, удобен за определяне на цялото количество урина. Съхранява се на хладно и защитено от пряка слънчева светлина място.Събирането на урината приключва на следващия ден в същия час, в който е започнало събирането на пробата. Определя се общото количество урина, отделена за 24 часа. Урината се размесва добре. В лабораторията се донасят около 50 мл от цялото количество.

СТЕРИЛНА УРИНА

Изследва се средна порция от първа сутрешна урина след външен тоалет. Урината се отделя в специален стерилен контейнер.

ГЪРЛЕН СЕКРЕТ

Секретът се взема сутрин преди миене на зъбите и хигиена на устната кухина.

ЕЯКУЛАТ (сперма за микробиология)

Еякулатът се отделя след предварителна хигиена на ръцете и члена в стерилен контейнер чрез самостоятелно извършена мастурбация.
Материалът трябва да бъде занесен в лабораторията до 2 часа след отделянето му.

ПАРАЗИТОЛОГИЯ (МОРФОЛОГИЧНА ОЦЕНКА)

Материалът се взима от различни части на фецеса, като се поставя в специален контейнер.

ПАРАЗИТОЛОГИЯ - ОСТРИЦА (СКОЧ ЛЕНТА)

Материалът се взима сутрин, преди тоалет и дефекация.